Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul său fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. (Ioan, 3:16)

Fără Dumnezeu, omul rămâne un simplu animal rațional care vine de nicăieri și se duce nicăieri. (Petre Țuțea).

In noaptea asta, Isus se naște pentru noi toți.

Crăciun binecuvântat!